Korzystasz z nieaktualnej wersji przeglądarki.
Proszę uaktualnij ją do wersji 9.0 lub zainstaluj jedną z polecanych przeglądarek


Uaktualnie Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Choroby zawodowe

Odpowiednie rozpoznawanie chorób zawodowych (zwłaszcza w miejscach pracy, w których panują niebezpieczne i ciężkie warunki) powinno być priorytetem. Jakie działania profilaktyczne powinien podjąć pracodawca i jak rozpoznać, że stan zdrowia któregoś z pracowników uległ pogorszeniu ze względu na pracę? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo zaznajamiając się z poniższymi materiałami. Zgromadziliśmy informacje dotyczące między innymi: zgłaszania i leczenia chorób zawodowych, procedur prawnych, jakie powinny być podjęte w takich sytuacjach, orzeczeń I i II stopnia oraz kompensaty jaką winien jest zapłacić pracodawca za wszystkich pracowników, którzy zapadli na chorobę poprzez warunki pracy. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami.

Nazwa Opis Źródło Data dodania Ocena Wasz komentarz
Wzory dokumentów (choroby zawodowe)

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej

Karta oceny narażenia zawodowego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

 

13:19, 21.07.2015
podstawowe informacje (choroby zawodowe)

podstawowe informacje, postępowanie, świadczenia itp. w przypadku chorób zawodowych

dodane przez użytkownika

14:09, 16.12.2013
podstawy prawne (choroby zawodowe)

wykaz aktów prawnych w których jest mowa o chorobach zawodowych oraz opis zmian w obowiązujących przepisach

dodane przez uzytkownika

14:07, 16.12.2013