Korzystasz z nieaktualnej wersji przeglądarki.
Proszę uaktualnij ją do wersji 9.0 lub zainstaluj jedną z polecanych przeglądarek


Uaktualnie Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Instrukcje BHP

Przedstawiamy Państwu zbiór informacji na temat instrukcji BHP, zasad ich tworzenia i dostarczania. Znajdujące się poniżej materiały zawierają podstawy prawne odnoszące się do instrukcji, informacje na temat wymagań oraz przykładowe instrukcje. Pod względem prawnym, instrukcje BHP podlegają rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Kodeksowi Pracy oraz ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Zgodnie z tekstem rozporządzenia instrukcja BHP powinna ?w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników?. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami.

Nazwa Opis Źródło Data dodania Ocena Wasz komentarz
język instrukcji bhp

pytanie z serwisu BHP

http://www.bhp.abc.com.pl/

15:53, 11.12.2013
podstawy prawne dot. instrukcji bhp

wykaz aktów prawnych regulujących kwestię instrukcji bhp

dodane przez użytkownika

15:44, 11.12.2013
instrukcje bhp

przykłądy instrukcji z różnych dziedzin bhp

pliki dodane przez użytkowników

15:37, 11.12.2013