Korzystasz z nieaktualnej wersji przeglądarki.
Proszę uaktualnij ją do wersji 9.0 lub zainstaluj jedną z polecanych przeglądarek


Uaktualnie Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

obszary audytowe

Nazwa Opis Źródło Data dodania Ocena Wasz komentarz
czynniki chemiczne (obszar audytowy)

checklist stworzona przez PIP

Okregowy Inspektorat Pracy w Szczecinie 2009

12:52, 31.01.2014
budownictwo (checklista)

lista sprawdzająca stan bhp na budowie

http://www.opole.oip.pl/druki/

13:05, 13.12.2013
transport wewnętrzny i magazynowanie

listy sprawdzające stan bhp w magazynie

pliki dodane przez użytkownika

09:23, 03.12.2013
lista sprawdzająca zachowanie kierowców

lista sprawdzająca bezpieczne/niebezpieczne zachowania kierowców

plik dodany przez użytkownika

08:57, 03.12.2013
tabele przeglądów, badań i konserwacji

listy sprawdzające stan techniczny budynku, w tym instalacje p.poż. oraz podstawy prawne przeglądów

pliki dodane przez użytkownika

08:52, 03.12.2013
audyt bhp w biurze

lista sprawdzająca stan bhp w biurze

plik dodany przez użytkownika

08:47, 03.12.2013