Korzystasz z nieaktualnej wersji przeglądarki.
Proszę uaktualnij ją do wersji 9.0 lub zainstaluj jedną z polecanych przeglądarek


Uaktualnie Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Ocena ryzyka zawodowego

W zakładce tej przedstawiamy Państwu informacje na temat oceny ryzyka zawodowego, czyli coś co każdy szanujący się specjalista BHP powinien potrafić. Znajdziecie tu Państwo podstawy prawne w zakresie oceny ryzyka zawodowego oraz zbiór dobrych praktyk z tej dziedziny. Zasady udostępniania informacji na temat ryzyka związanego z danym stanowiskiem pracy reguluje Kodeks Pracy, a wytyczne na temat ryzyka związanego z poszczególnymi branżami określają właściwe ustawy i rozporządzenia. Zapraszamy do lektury zamieszczonych poniżej materiałów.

Nazwa Opis Źródło Data dodania Ocena Wasz komentarz
Przypadki szczegolne (ocena ryzyka zawodowego)

Materiały do ściągnięcia i przewodniki dotyczące oceny ryzyka zawodowego:

- podczas pracy z subtancjami chemicznymi

- zagrożeniami biologicznymi

- podczas pracy z ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, Państwowa Inspekcja Sanitarna

13:58, 09.07.2015
dobre praktyki (ocena ryzyka zawodowego)

listy kontrolne CIOP, lista OSHA, przydatne linki, proces oceny ryzyka zawodowego

dodane przez użytkowników

16:02, 17.12.2013
podstawy prawne (ocena ryzyka zawodowego)

wykaz aktów prawnych poświęconych ocenie ryzyka zawodowego

dodane przez użytkownika

15:51, 17.12.2013