Korzystasz z nieaktualnej wersji przeglądarki.
Proszę uaktualnij ją do wersji 9.0 lub zainstaluj jedną z polecanych przeglądarek


Uaktualnie Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Praca u klienta

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi zagadnień związanym z pracą u klienta. Poniżej przedstawiamy podstawy prawne, zarówno polskie, jak i Unii Europejskiej. Kodeks pracy określa iż "pracodawca, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest obowiązany dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje [...]" o zagrożeniach w miejscu pracy, obowiązujących zasadach BHP oraz innych informacji związanych z zachowaniem i utrzymaniem bezpieczeństwa pracy. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i szczegółowymi informacjami.

Nazwa Opis Źródło Data dodania Ocena Wasz komentarz
Przykłady zapisów w umowie z podwykonawcą

W praktyce, najlepiej aby wszelkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (np. badania lekarskie, szkolenia, środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze) określone zostały w umowie cywilno- prawnej, np. jako załącznik. Tutaj znajdziecie przykłady takich zapisów.

Dodane przez użytkownika

12:35, 18.04.2014
Materiały powiązane (praca u klienta)

Znajdziesz tu wszystkie materiały związane z tą kategorią a przypisane do innej/innych kategorii, w tym ciekawe artykuły o tej tematyce

Różne źródła

12:07, 18.04.2014
Procedura nadzoru nad podwykonawcami

Procedura nadzoru nad podwykonawcami w zakresie bhp z załączonymi pozwoleniami na wykonywanie prac.

dodane przez użytkownika

15:49, 08.04.2014
stanowisko PIP

stanowkso PIP w sprawie pracy u klienta

dodane przez użytkownika

12:50, 18.12.2013
praca u klienta

podstawy prawne (UE i polskie prawo)

http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1

oraz ISAP

12:39, 18.12.2013