Korzystasz z nieaktualnej wersji przeglądarki.
Proszę uaktualnij ją do wersji 9.0 lub zainstaluj jedną z polecanych przeglądarek


Uaktualnie Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Regulamin

1. Strona służy wymianie wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

2. Osoby dodające materiały na stronę deklarują jednocześnie, że dodane materiały nie naruszają niczyich praw autorskich. Materiały, które będą łamać prawa autorskie zostaną natychmiast usunięte z portalu.

 

3. Redakcja portalu w przypadku zaistnienia treści, która jest niezgodna z prawem lub krzywdząca, (np. materiały o charakterze pornograficznym i wulgarnym, materiały i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujące przemoc) zobowiązuje się do ich usunięcia natychmiast po ich zauważeniu lub po zgłoszeniu przez uzytkownika portalu.

 

4. Dobre praktyki i porady prezentowane na portalu nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Przed ich zastosowaniem powinny być one szczegółowo analizowane i/lub porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.

 

5. Dane użytkowników korzystających z newslettera nie są nigdzie gromadzone i w związku z tym nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów poza przesyłaniem newslettera (funkcja automatyczna portalu).